სიახლეები

სრჯუ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების საკოორდინაციო პლატფორმამ 2022 წელს მუშაობა განაახლა
პროექტის „აივ თვითტესტირების სტრატეგიების პილოტირება სარისკო პოპულაციების წარმომადგენლების პარტნიორებს შორის“ შემაჯამებელი შეხვედრა
პილოტური პროგრამის “ექიმის საათი” წარდგენა
სრჯუ პლატფორმის 2021 წლის შემაჯამებელი შეხვედრა
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს პაციენტების საჭიროებები სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების მხრივ
სექსუალური ჯანმრთელობის პრობლემები ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ქალებს შორის – კვლევის პრეზენტაცია
„მიგრაციის საკითხების ადვოკატირების ქსელის“ დაფუძნება
სრჯუ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების საკოორდინაციო პლატფორმის შეხვედრა
მედიკამენტური აბორტის მიწოდების ინოვაციური მოდელის კვლევის შედეგების წარდგენა
ბლოგი გრემის სარეაბილიტაციო ცენტრის შესახებ