კვლევები და ანგარიშები

Download image

აივ ინფექციის კომბინირებული პრევენცია ტრანსგენდერებში სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნისთვის (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო). 2013