ბლოგი

სრჯუ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების საკოორდინაციო პლატფორმის შეხვედრა

სრჯუ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების საკოორდინაციო პლატფორმის შეხვედრა

2021 წლის 28 სექტემბერს გაიმართა სრჯუ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების საკოორდინაციოპლატფორმის მორიგი შეხვედრა

შეხვედრა მიზნად ისახავდა ადამიანის სექსუალობის შესახებ განათლების მიმართულებითტრანსფორმაციული ცვლილების ხელშეწყობის კონცეფციისა და სამუშაო გეგმის შეთანხმებას, რომელიცწარმოადგინა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისმა

სრჯუ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების საკოორდინაციო პლატფორმა შეიქმნა 2019 წელსსაინფორმაციო სამედიცინოფსიქოლოგიური ცენტრისთანადგომაინიციატივით და RFSU-ს ფინანსურიმხარდაჭერით. მისი მიზანია საქართველოში სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაუფლებების სფეროში მომუშავე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობისკოორდინაცია და გამოცდილების, სტრატეგიებისა და მომავლის ხედვების გაზიარება.

ფოტოები: ვლადიმერ ვალიშვილი/UNFPA