პარტნიორები და დონორები

პარტნიორები

„თანადგომა“ აქტიურად თანაშრომლობს სხვადასხვა სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან:

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი, საქართველოს დერმატოვენეროლოგთა ასოციაცია, კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი, გადავარჩინოთ ბავშვები, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, იდენტობა, ლგბტ საქართველო, ჰერა XXI, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი, საქართველოს კარიტასი, გაეროს მოსახლეობის ფონდი, გაეროს ბავშვთა ფონდი, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, გაეროს შიდსის ერთიანი პროგრამა, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, გაეროს განვითარების ფონდი, Mainline Foundation, ჩეხური კარიტასი, ალტერნატივა ჯორჯია, აივ/შიდსის საერთაშორისო ალიანსი უკრაინაში, აზერბაიჯანული ორგანიზაცია „გენდერი და განვითარება“, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, ‘რეალური ხალხი, რეალური ხედვა“, „ქალების თავისუფლებისათვის“, საქართველოს ახალგაზრდობის განვითარებისა და განათლების ასოციაცია და მრავალი სხვა.

დონორები

„თანადგომას“ დონორები და ამავდროულად პარტნიორებიც არიან:

აივ/შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, სამმხრივი მიმართულების კვლევის ინსტიტუტი, ევროკავშირი, RFSU, გაეროს მოსახლეობის ფონდი, გერმანიის კარიტასი, შიდსის ფონდი აღმოსავლეთ-დასავლეთი (AFEW), მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, აივ/შიდსის საერთაშორისო ალიანსი უკრაინაში, URC LLC საქართველოს განყოფილება, ჩეხეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და სხვა.

 

საერთაშორისო და ადგილობრივი კოალიციები და ქსელები

„თანადგომა“ რამდენიმე ადგილობრივი, რეგიონული და საერთაშორისო ქსელის, პლატფორმისა თუ კოალიციის წევრია:

  • სგგი/აივ/შიდსის პრევენციის სამუშაო ჯგუფი (PTF)
  • ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი
  • საქართველოს კოალიცია ბავშვთა და ახალგაზრდათა კეთილდღეობისათვის
  • ზიანის შემცირების ევრაზიის ასოციაცია
  • მსმ-ებსა და ტრანსგენდერებში აივ ინფექციის სამხრეთ კავკასიის ქსელი
  • მამაკაცთა ჯანმრთელობის ევრაზიის კოალიცია
  • AIDS Action Europe
  • და სხვა