ფილიალები

ამჟამად თანადგომას“, თბილისის ცენტრალური ოფისის გარდა, აქვს 4 ფილიალი (განყოფილება) – 4 საინფორმაციოსაკონსულტაციო ცენტრი (ბათუმიქუთაისიზუგდიდი და თელავი).  

თანადგომა, ბათუმისფილიალი 

დაარსებისთარიღი:გაიხსნა 2003 წლის 31 ივლისსაშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს/ფედერაციის „გადავარჩინოთ ბავშვები“ მიერ დაფინანსებული „სგგი/აივ/შიდსის პრევენციის პროექტის“ ფარგლებში. 

სამიზნეჯგუფები:რეპროდუქციული ასაკის ზოგადი მოსახლეობამაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფები (სექსმუშაკი ქალებინარკოტკების ინექციური გზით მომხმარებელებიმამაკაცები, რომელთაც სექსი აქვთ მამაკაცებთანმათი პარტნიორები და კლიენტები), მეზღვაურებიტრეფიკინგის მსხვერპლიახალგაზრდები, დევნილები, მიგრანტები. 

მომსახურებისფორმები:კონსულტირება ცხელი ხაზისა და პირისპირ ვიზიტების მეშვეობითგასვლითი საველე მუშაობა მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფებთანგასვლითი მუშაობა (სემინარებილექციები, ტრენინგებიზოგად მოსახლეობასთან და სხვა ჯგუფებთანმიმართვა შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებებში (განსაკუთრებით „ჯანმრთელობის კაბინეტში“), საინფორმაციო მასალებისა და კონდომების/ლუბრიკანტების დარიგება სამიზნე ჯგუფებში აივ ინფექციაზე, B და C ჰეპატიტებზე და ზოგიერთ სხვა სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციაზე სკრინინგი მობილური ლაბორატორიის მეშვეობით. 

 

თანადგომა, ზუგდიდისფილიალი 

დაარსებისთარიღი:გაიხსნა 2005 წლის 6 აგვისტოსგლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „მაღალი რისკის ჯგუფების მხარდაჭერა“ (აივ/შიდსისა და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების პრევენცია მაღალი რისკის ჯგუფებში). 

სამიზნეჯგუფები:რეპროდუქციული ასაკის ზოგადი მოსახლეობასექსმუშაკი ქალებიმათი პარტნიორები და კლიენტები; დევნილები, ძუძუსა და საშვილოსნოს კიბოს მქონე ქალები.  

მომსახურებისფორმები:კონსულტირება ცხელი ხაზისა და პირისპირ ვიზიტების მეშვეობითგასვლითი საველე მუშაობა მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფებთანგასვლითი მუშაობა (სემინარებილექციებიტრენინგებიზოგად მოსახლეობასთანმიმართვა შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებებში (განსაკუთრებით „ჯანმრთელობის კაბინეტში“)საინფორმაციო მასალებისა და კონდომების/ლუბრიკანტების დარიგება სამიზნე ჯგუფებში. 

 

თანადგომა, ქუთაისისფილიალი 

დაარსებისთარიღი:გაიხსნა 2006 წლის 30 მარტსაშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს/ფედერაციის „გადავარჩინოთ ბავშვები“ მიერ დაფინანსებული „სგგი/აივ/შიდსის პრევენციის პროექტის“ ფარგლებში. 

სამიზნეჯგუფები:რეპროდუქციული ასაკის ზოგადი მოსახლეობამაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფები (სექსმუშაკი ქალებინარკოტკების ინექციური გზით მომხმარებელებიმამაკაცები, რომელთაც სექსი აქვთ მამაკაცებთანპატიმრებიპრობაციონერები, მათი პარტნიორები და კლიენტები)ახალგაზრდები, დევნილები.   

მომსახურებისფორმები:კონსულტირება ცხელი ხაზისა და პირისპირ ვიზიტების მეშვეობითგასვლითი საველე მუშაობა მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფებთანგასვლითი მუშაობა (სემინარებილექციებიტრენინგებიზოგად მოსახლეობასთან და სხვა ჯგუფებთანმიმართვა შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებებში (განსაკუთრებით „ჯანმრთელობის კაბინეტში“), საინფორმაციო მასალებისა და კონდომების/ლუბრიკანტების დარიგება სამიზნე ჯგუფებშიაივ ინფექციაზე, B და C ჰეპატიტებზე და ზოგიერთ სხვა სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციაზე სკრინინგი მობილური ლაბორატორიის მეშვეობით. 

 

თანადგომა, თელავის ფილიალი 

დაარსების თარიღი: გაიხსნა 2012 წლის 1 თებერვალსგლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში. 

სამიზნე ჯგუფები: სექსმუშაკი ქალებიმამაკაცები, რომელთაც სექსი აქვთ მამაკაცებთან და მათი პარტნიორები და კლიენტები. 

მომსახურების ფორმები:პირისპირ კონსულტირებაგასვლითი საველე მუშაობა მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფებთანგადამისამართება შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებებში (განსაკუთრებით ჯანმრთელობის კაბინეტი”), საინფორმაციო მასალებისა და კონდომების/ლუბრიკანტების დარიგება სამიზნე ჯგუფებში.