ბლოგი

საჯარო სკოლებში „ექიმის საათის“ დანერგვის ხელშწყობის პროგრამა

საჯარო სკოლებში „ექიმის საათის“ დანერგვის ხელშწყობის პროგრამა

„ექიმის საათის“ დანერგვის ხელშწყობის პროგრამის ფარგლებში, 13-17 ივლისს ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი საგარეჯოს საჯარო სკოლის შერჩეულ პედაგოგებთან და ექიმებთან. ტრენინგის მსვლელობისას ხაზი გაესვა პროგრამის დანერგვის და მოსწავლეებისთვის ჯანმრთელობის და პირადი უსაფრთხოების საკითხებზე სწორი ინფორმაციის მიწოდების მნიშვნელობას. ხუთი დღის განმავლობაში მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია პროგრამის შინაარსზე და გაივარჯიშეს ტრენერული უნარ-ჩვევები.

პროგრამა ხორციელდება გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით.