ბლოგი

სრჯუ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საკოორდინაციო პლატფორმის მორიგი შეხვედრა

სრჯუ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საკოორდინაციო პლატფორმის მორიგი შეხვედრა
7 ივლისს გაიმართა სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საკოორდინაციო პლატფორმის მორიგი შეხვედრა.

შეხვედრაზე გაკეთდა 3 პრეზენტაცია:

აივ დადებითი ქალების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გამოწვევები საქართველოში – რეალური ხალხი რეალური ხედვა
ციფრული სექსუალური განათლება – საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“
დისტანციური/ციფრული მოზარდ-ახალგაზრდეისთვის კეთილგანწყობილი სრჯუ  სერვისები  – HERA XXI

 

სრჯუ პლატფორმა ფუნქციონირებს 2019 წლიდან და მისი მიზანია სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების სფეროში მომუშავე არასამთავრობო  ორგანიზაციების მუშაობის კოორდინაცია, სტრატეგიებისა და მომავლის ხედვების გაზიარების გზით.