აბორტის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება საქართველოში

აბორტის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება საქართველოში

ფინანსური მხარდაჭერა/ძირითადი კონტრაქტორი: „დიადი გამოწვევები კანადა“ (Grand Challenges Canada, GCC)

ქვე-გრანტორი:  ა(ა)იპ „ჯანსაღი ცხოვრება“

ქვე-კონტრაქტორი კლინიკები: ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალი, ბათუმი; ზესტაფონი: კლინიკა „ელიტე”, ზესტაფონი; გაგუას კლინიკა, თბილისი

პროექტის მიზანი : აბორტის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება საქართველოში გამარტივებული  ერთვიზიტიანი მოდელის  დანერგვის გზით.

განხორციელების პერიოდი: 30.09.2019 – 20.09.2021

პროექტის საქმიანობები:

  • თვისებრივი კვლევა „საქართველოში სოფლად მაცხოვრებელ და იძულებით გადაადგილებულ ქალებს შორის მედიკამენტურ აბორტზე ხელმისაწვდომობა“;
  • ერთვიზიტიანი ინოვაციური მოდელის პილოტირებისთვისკლინიკური კვლევის   დოკუმენტაციის პაკეტის მომზადება და  კვლევის ჩატარება;
  • ინოვაციური მოდელის კლინიკური კვლევის შედეგების გაზიარება პარტნიორებისა და დაინტერესებული მხარეებისათვის;
  • ერთვიზიტიანი მოდელის და სტანდარტული მოდელის ფასების შედარებითი ანალიზის განხორციელება;
  • ორსულობის მრავალდონიანი ტესტების საქართველოს ბაზარზე რეგისტრაცია;
  • ინოვაციური გამარტივებული მოდელის კლინიკური კვლევის ანგარიშის და ფასების შედარებითი ანალიზის მიგნებების გაზიარება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამინისტროსთვის.