„ტუბერკულოზის მკურნალობის დამყოლობის ხელშეწყობა ყოფილ პატიმრებს შორის“
0%

„ტუბერკულოზის მკურნალობის დამყოლობის ხელშეწყობა ყოფილ პატიმრებს შორის“

დონორი: URC/USAID

მიზანი: მკურნალობის დამყოლობის და კონტაქტების მიდევნების მხარდაჭერა ყოფილ პატიმრებს შორის, ვინც იმყოფება ტუბერკულოზის მკურნალობაზე ციხიდან გათავისუფლების მომენტში და ასევე მათი ოჯახის წევრებს შორის.

ამოცანები:

1. მკურნალობის დამყოლობის მხარდაჭერა ყოფილ პატიმრებში, რომლებიც იმყოფებიან ტუბერკულოზის მკურნალობაზე ციხიდან გათავისუფლების მომენტში.

2. ტუბერკულოზის მხრივ მაღალი რისკის მქონე ჯგუფების (ყოფილი პატიმრები და იმ ყოფილი პატიმრების ოჯახის წევრები, ვინც ტუბერკულოზის მკურნალობას იტარებს) ტუბერკულოზისა და მასთან დაკავშირებული სერვისების შესახებ, საეჭვო ტუბერკულოზის შემთხვევების ადრეული დეტექციისათვის მიმართვის გაძლიერების მიზნით.

განხორციელების პერიოდი: 1 აპრილი, 2014 – 1 აპრილი, 2015

ხორციელდება თანადგომას სათაო ოფისისა (თბილისი) და ბათუმის, ქუთაისისა და ზუგდიდის ფილიალების მიერ.