„უნარების განვითარება ტრეფიკინგის მსხვერპლის პროაქტიული იდენტიფიკაციის გასაძლიერებლად აჭარისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში“
0%

„უნარების განვითარება ტრეფიკინგის მსხვერპლის პროაქტიული იდენტიფიკაციის გასაძლიერებლად აჭარისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში“

დონორი: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია

ამოცანები:

    –    აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მსხვერპლის პირდაპირი დახმარების ხარჯების გაწევა;

    –    აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ტრეფიკინგის საწინააღმდეგო სამუშაო ჯგუფის წევრებისათვის ორი ტრენინგ-კურსის ჩატარება.

screen-shot-2018-02-05-at-5-43-08-pm

განხორციელების პერიოდი: 15 აპრილი, 2014 – 15 სექტემბერი, 2014

პროექტს ახორციელებს თანადგომას ბათუმის ფილიალი.