2016 წლის 7 დეკემბერს, თბილისში, პარლამენტის შენობის წინ ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გაიმართა მანიფესტაცია სახელწოდებით „კანონი კლავს“

2016 წლის 7 დეკემბერს, თბილისში, პარლამენტის შენობის წინ ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გაიმართა მანიფესტაცია სახელწოდებით „კანონი კლავს“

2016 წლის 7 დეკემბერს, თბილისში, პარლამენტის შენობის წინ ადამიანის უფლებების დაცვის საერთა...

24-25 ოქტომბერს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „საზოგადოებაში დაბრუნება: ყოფილი მსჯავრდებულების, პატიმრებისა და პრობაციონერთათვის სოციალური ბიუროების შექმნა“ ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი საქართველოს სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტროსა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს შტატისათვის.

24-25 ოქტომბერს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „საზოგადოებაში დაბრუნება: ყოფილი მსჯავრდებულების, პატიმრებისა და პრობაციონერთათვის სოციალური ბიუროების შექმნა“ ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი საქართველოს სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტროსა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს შტატისათვის.

24-25 ოქტომბერს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „საზოგადოება...

2014 წლის 16-18 ივნისს, თბილისში გაიმართა აშშ-საქართველოს პროგრამის განვითარების სემინარი აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის და ჰეპატიტის საკითხებზე.

2014 წლის 16-18 ივნისს, თბილისში გაიმართა აშშ-საქართველოს პროგრამის განვითარების სემინარი აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის და ჰეპატიტის საკითხებზე.

2014 წლის 16-18 ივნისს, თბილისში გაიმართა აშშ-საქართველოს პროგრამის განვითარების სემ...